Jan Chudzikiewicz

Prezes Zarządu
j.chudzikiewicz@ozpr.pl
biuro@ozpr.pl

Bartosz Banachowski

Członek Zarządu
Dyrektor ds. organizacyjnych
b.banachowski@ozpr.pl